Visión

A súa Visión, ser unha entidade consolidada na loita polos dereitos das persoas con discapacidade física e na prestación dos servizos de excelencia ás entidades que o conforman que dean cobertura ás necesidades das persoas con discapacidade física da provincia de Ourense. A Federación será unha entidade coñecida na sociedade polos seus valores, o seu labor e con credibilidade pola súa achega na mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade física e as súas familias.A mellora continua e a innovación como un medio para lograr a eficiencia

Galego