Política de Privacidade

Toda a información recollida no website www.discafis-cogami.org é totalmente anónima e o seu uso é sobre todo para labores de marketing e de estatísticas tecnolóxicas.

Tratamento dos datos de carácter persoal.

 

A Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Ourense (Discafis-Cogami) é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública con domicilio en Rúa Recaredo nº 1 – Ourense, con CIF nº G32117889, correo electrónico discafis@cogami.es e teléfono 988 248 769.

 

De acordo coa normativa vixente en materia de Protección de Datos así como en materia de servizos de sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais aportados a través do website www.discafiscogami.org , ou calquera outro, a Discafis-Cogami sexan incorporados aos arquivos de titularidade da mesma empresa, coa finalidade dunha prestación de servizos adecuada de cara aos nosos usuarios, para fins internos de Discafis-Cogami e para manter informados aos nosos usuarios. En caso de comunicacións comerciais, o usuario presta o seu consentimento para o envío de información comercial a través de Internet.

 

Discafis-Cogami comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e o do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

 

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose Discafis-Cogami o dereito a excluír os servizos rexistrados a todo usuario que facilitara datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en dereito.

 

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante petición escrita dirixida a Discafis-Cogami, en Rúa Recaredo nº 1, 32005 - Ourense.

Galego