Misión

É misión da Federación promover e coordinar a defensa dos dereitos das persoas con discapacidade de cara á súa plena integración a través de diferentes servizos sociosanitarios para facilitar a súa inclusión na sociedade

Galego