Formularios de Contactos

De conformidade co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite mediante o uso dos formularios sitos na páxina web, serán incorporados nun ficheiro titularidade da Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Ourense (Discafis-Cogami), coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Así mesmo, DISCAFIS-COGAMI infórmalle da posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito ao enderezo Rúa Recaredo nº1, 32005–Ourense, ou por correo electrónico á dirección discafis@cogami.es. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede comprométese a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

De acordo co que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitamos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.

 

Lin e acepto a política de privacidade de DISCAFIS-COGAMI así como o envío de publicidade.

 

Lin e acepto a política de privacidade de DISCAFIS-COGAMI pero non estou de acordo en recibir publicidade.

Galego