A Federación

A FEDERACIÓN

DISCAFIS-COGAMI (Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Ourense) é unha entidade sen ánimo de lucro constituída no ano 1989 e declarada de utilidade pública, que ten como misión promover e coordinar a defensa dos dereitos das persoas con discapacidade de cara á súa plena integración a través de diferentes servizos para facilitar a súa inclusión na sociedade.

Para o logro da nosa misión desenvolvemos servizos que dan resposta ás necesidades e expectativas das persoas con discapacidade, e traballamos en prol da dinamización do movemento asociativo.

Na busca da excelencia dos servizos prestados, DICAFIS-COGAMI comeza o ano 2007 a implantación dun sistema de xestión da calidade baseado nos seguintes principios:

liderado, orientación aos principais grupos de interese da entidade, participación do persoal, xestión por procesos, enfoque de sistema para a xestión, mellora continua, enfoque baseado en feitos para a toma de decisións e relacións mutuamente beneficiosas cos principais provedores da entidade.

Mira os nosos estatutos neste enlace: Estatutos Discafis Cogami

Discafis COGAMI conta con 16 entidades membro na provincia:

 • AIXIÑA (Asociación de Minusválidos Físicos, Parálise Cerebral e Terceira Idade)
 • ALCER Ourense (Asociación para a Loita contra as Enfermedades Renais)
 • AODEMPER (Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson e Enfermedades Raras)
 • AGADHEMO (Asociación Galega de Hemofilia)
 • AGAL (Asociación Galega de Lupus)
 • ACCU (Asociación de Enfermos de Crohn e Colitis Ulcerosa)
 • AFFOU (Asociación de Fibromialxia e Fatiga Crónica de Ourense)
 • ASDIFICA (Asociacion de Discapacitados Físicos de Carballiño e Comarca)
 • ASEM (Asociación gallega contra las Enfermedades Neuromusculares)
 • PUZZLE (Asociación para a loita contra a exclusión social e laboral das persoas con discapacidade)
 • ALGARIA (Asociación de Persona con Discapacidad de la Comarca de A Limia)
 • DISVALIA (Asociación de Persoas con Discapacidade de Valdeorras Asociadas)
 • ACADAR (Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia)
 • ASOTRAME (Asociación Gallega de Trasplantados de médula ósea)
 • AGL (Asociación Gallega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica y otras Patologías Vasculares Periféricas)
 • HEMOURENSE (Asociación Ourensana de Hemofilia)

 

Discafis COGAMI tamén está:

Inscrita na Sección 2ª do Rexistro Xeral de Asociacións co nº 9 de la Delegación Provincial de Ourense de la Consellería de Xustiza, Interior e Relaciones Laborais.

Inscrita no Rexistro da Xunta de Galicia, Consellería de Traballo e Benestar con el nº: E- 172.

Inscrita como Entidade de Acción Voluntaria co nº O-154.

Foi declarada de Utilidade Pública por orde de 2 de xullo de 2012 da Consellería de Presidencia, Administración Pública e Xustiza.

Está adscrita á lei 49/2002 de réxime fiscal das entidades sen fins de lucro e dos incentivos ao patrocinio.

   

Galego