Aviso Legal

Tódolos os dereitos de propiedade industrial e intelectual do website www.discafiscogami.org é unha propiedade da Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Ourense (Discafis-Cogami), ou no seu caso de terceiras persoas.

 

A Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Ourense (Discafis-Cogami) é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública con domicilio en Rúa Recaredo nº 1 – Ourense, con CIF nº G32117889, correo electrónico discafis@cogami.es e teléfono 988 248 769.

 

A persoa usuaria poderá visualizar tales elementos e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida a súa utilización con fins comerciais, a súa distribución, así como a súa modificación, alteración ou descompilación.

 

Discafis-Cogami resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas nos seus websites, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nos seus websites.

Galego