AGADHEMO (Asociación Galega de Hemofilia)


AGADHEMO (Asociación Galega de Hemofilia)

Enderezo: Rúa Recaredo Paz nº 1, baixo 32005 Ourense

Teléfono:  988.218.941 / 981.299.055 / 661.558.420

www.hemofiliagalicia.com - agadhemo@cogami.es - asogalicia@hemofiliagalicia.com 

Galego