Risco de pobreza en persoas con discapacidade

O observatorio Estatal de Discapacidade indica que mais de millón e medio d epersoas con discapacidade están en risco de pobreza.

O desemprego afecta mais a este colectivo, o cal destina parte dos seus ingresos para tratamentos médicos.

podedes ver a noticia no link http://www.cocemfe.es/portal/

Undefined

EXCURSION A LUGO

Discafis-Cogami organizou unha saída de lecer para as persoas do medio rural, coa colaboraicón da Fundación Mapfre. Nesta ocasión participaron persoas das comarcas de Carballiño e Xinzo de Limia.

Undefined

CUIDADORES DE FAMILIARES DEPENDENTES

Só un de cada dez coidadores familiares de dependentes cotiza a seguridade social.

Os afiliados deste colectivo reduxéronse un 86%, como consecuencia dos cambios que se están a facer nos presupostos da lei de promoción de autonomía persoal, onde a aportación do Estado se reduxo de forma considerable.

Podedes ler a noticia no link http://www.farodevigo.es/galicia/2016/10/17/diez-cuidadores-familiares-dependientes-cotiza/1552497.html

Undefined

Axudas técnicas para os lesionados medulares

A Fundación de Lesionado Medular (FLM) conta cunha impresora 3D para a fabricación de productos de apoio qeu faciliten a autonomía e indepencia das persoas con lesión medular.

Podedes ver a noticia no enlace:

http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-impresora-3d-fabricar-productos-apoyo-lesionados-medulares-20161006150810.html

Undefined

EDUCACIÓN SOCIAL PARA AS ENTIDADES DO RURAL

Coa fin de dinamizar a vida asociativa no medio rural, dende a federación se pon en marcha o servizo itinerante de educación social. Este servizo, procedente da subvención da consellería de economía, emprego e industria, está financiado polo FSE e pola Xunta de Galicia e terá unha duración de 7 meses. Se farán actividades de atención, sensibilización e dinamización para aumentar a visibilidade da discapacidade no rural así como a mellora no día a día das persoas con discapacidade nestas zonas.

Undefined

SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN DE OURENSE PARA DISCAFIS-COGAMI

A Deputación de Ourense resolveu a convocatoria de subvencións para proxectos de prestacións de servizos sociais deste ano 2016.

Unha vez mais, esta Federación contará co apoio da Deputación para o "Proxectos de Servizos Especializados" Con este proxecto pretendemos aportar ás persoas con discapacidade da provincia diferentes servizos e recursos que melloren o seu dia a día, e coa colaboración da deputación, lle daremos continuidade un ano mais a ditos servizos e actividades.

 

Undefined

PARTICIPACIÓN NO CONSELLO MUNICIPAL DE SERVIZOS SOCIAIS DE OURENSE

A Federación participa na mesa de traballo do consello municipal de servizos sociais, onde persoal de servizos sociais do Concello de Ourense e membros de entidades do terceiro sector traballarán para facer unha guia de recursos sociais da cidade

Undefined

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E PREVENCIÓN LESIONS MEDULARES

voluntario de discafis-cogami durante a charla

Discafis-Cogami comezou onte as charlas de sensibilización e prevención de lesións medulares de 2016. Ofrecéronse dúas charlas a alumnos de 3º ESO do IES nº1 de Carballiño, onde se explicou que era a lesión medular e factores de risco que poden levar a unha lesión. Así mesmo, un voluntario da federación cunha lesión medular conta a súa experiencia e anima óso alumnos a ter un comportamento responsable para evitar accidentes que poidan levar a unha lesión medular.

Undefined

Orde do 25 de novembro de regulamento do proceso de recoñecemento do grao de discapacidade

Se publicou a Orde de 25 de novembro pola que se regula o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

Tedes todo o documento no DOGA nº 236 de data de publicación 11 de dembro de 2015 www.xunta.es/diario-oficial-galicia

Undefined

Páginas