Apoio do Concello de Ourense

O Concello de Ourense ven de resolver a Subvención para entidades prestadora de servizos sociais para o 2017.

Esta Federación é unha das beneficiadas para o "Proxecto de Servizos Especializados". Proxecto que presta servizos e actividades en áreas sociosanitarias para traballar de forma global as necesidades qeu poida ter unha persoa con discapacidade no Concello de Ourense.

Co apoio de 14756€ favoreceuse a continuidade deste proxecto un ano mais, no cal se deu atención social, atención logopédica, transporte adaptado ou préstamo de axudas técnicas. 

Undefined

CONCENTRACION POLA ACCESIBILIDADE

En Ourense e O Carballiño participouse, xunto a outras cidades e vilas de España, na Concentración pola accesibilidade organizada dende Cocemfe.

Accesbilidade para participar en igualdade de condicións que o resto das persoas

Accesibilidade para a participación e normalización de todas as actividades (formación, lecer, servizos administrativos...)

Accesibilidade para todos/as, persoas con e sen discapacidade

Accesibilidade para garantir o dereito a unha vida independente

 

Undefined

APOIO DA DEPUTACIÓN DE OURENSE A PROXECTO DA FEDERACION

A Deputación de Ourense resolveu a "Convocatoria de subvencións a asociacións e fundacións para proxectos de servizos sociales para o ano 2017".

Un ano mais esta Federación contará co apoio da Deputación no "Proxecto de Servizos Especializados", grazas ao cal se poderá prestar servizos multidisciplinares para a prestacións de servizos sociosanitarios e de transporte adaptado para persoas con discapacidade, facilitando así a mellora da súa calidade de vida.

O proxecto terá mais de 100 beneficiarios de toda a provincia, nos diferentes servizos prestados.

Undefined

TALLER DE SEXUALIDADE E DISCAPACIDADE

O 27 de xuño impartiuse o Taller Sexualidade e Discapacidade organizada pola Federación e coa colaboración da Concellería de Asuntos sociais do Concello de Ourense.

Impartido por unha sexóloga e unha traballadora social tratáronse temas de interese coma os estereotipos e tabúes que hai en relación a sexualdiade e a discapacidade, violencia de xénero na discapacidade, identidade sexual, asistente sexual etc.

Undefined

REMATA O PROXECTO "DISFRUTAO, LECER ADAPTADO PARA PCD"

O pasado mes de abril tivo lugar a última actividade de lecer adaptado para persoas con mobilidade reducida, dentro do proxecto "Disfrútao, actividades de lecer para PCD", levado a cabo dende xuño de 2016 a ta finais de abril de 2017, gracias a colaboración de Fundación Mapfre, e no que participaron mais de 50 persoas.

Undefined
Tags: 

I Xornada Muller e Discapacidade

O pasado 30 de marzo tivo lugar a I Xornada Muller e Discapacidade organizado por Discafis-Cogami.

A xornada contou coa presenza de D. Antonio González Fernández, secretario da Facultade de Ciencias da Educación e Dna Juana Mª Tubío Ordoñez, vicepresidenta da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (ACADAR) para a apertura da xornada.

Contamos coa participación de dúas técncios da asociación Acadar que deron a coñecer as problemáticas as que se enfrentan as mulleres con discapacidade os programas qeu levan a cabo para este colectivo na comunidade autónoma.

Undefined
Tags: 

DEDALEIRA, servizo de atención sexolóxica para persoas con discapacidade

Cogami pon en marcha DEDALEIRA, un programa de atención sexolóxica para atender as necesidades afectivosexuais das persoas con discapacidade. Está destinado tanto a persoas con discapacidade coma a profesionais. Ofrecen servizos de información, asesoramento legal, intervención psico-social, formación especializada etc.

Para mais información podedes contactar de luns a xoves no 600200022 ou en dedaleira@cogami.es

Undefined

DIA INTERNACIONAL DA MULLER 2017

Discafis-Cogami participou, xunto con outras entidades sociais, na lectura do Maniffesto polo Dia Internacional da Muller no Concello de Ourense.

Dende aquí nos sumamos ao manifesto da Asociación Acadar (Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia)

Agradecemos a participación de todas as asistentes.

Deixamos o link para que poidades acceder ao manifesto de Acadar

Undefined

A educación social no rural

Dende o servizo de educación social da Federación se está traballando dende setembro de 2016 pola dinamización das asociacións da zona rural da provincia. Este servizo traballa pola sensibilización da discapacidade na área rural, e tamén por aumentar a autonomía das persoas con discapacidade e as opcións de lecer adaptadas.

Undefined

Subvención do Concello de Ourense para a Federación

O Ilmo Concello de Ourense concedeu para o mantemento do Proxecto de Servizos Especializados e os seus servizos unha subvención de 17.894€ que está dentro da convocatoria de axudas a entidades e asociacións sen ánimo de lucro en materia de Servizos Sociais para 2016.

Así actividades como sensibilización, logopedia, transporte adaptado, traballo social ou préstamo de axudas técnicas darán cobertura dunha forma global ás necesidades das persoas con discapacidade do Concello de Ourense

Undefined

Páginas