XESTION ECONOMICA PARA ENTIDADES A TRAVÉS DE COOPERACIÓN XUVENIL

Image: 
Body: 

A través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e cofinanciado polo FSE, empezamos o servizo de xestión económica a entidades sen ánimo de lucro, a través do Programa Operativo de Emprego xuvenil.

Cunha duración de 7 meses o servizo levará a contabilidade oficial das entidades da Federación qeu o soliciten, facilitando axuda para a tramitación de subvencións e a súa xustificación asi como ensinar conceptos básicos as directivas sobre contabilidade en entidades sen ánimo de lucro.

Os obxectivos que se pretenden para a entidade son: elaborar a contabilidade segundo o plan contable para ong das entidades do rural. Apoiar nas posibles solicitudes de subvencións elaborando o presuposto. Transmitir datos básicos para qeu as xuntas directivas teñan un coñecemento mínimo de contabilidade.

Os resultados esperados son a elaboración da contabilidade de 2019 e os meses de contrato de 2020, e a elaboraicón dun documento básico para que as directivas poidan recoller deforma eficar a información contable

Os obxectivos que se pretenden para a persoa contratada son: Adquirir experiencia na xestión económica das entidadessen ánimo de lucro

O resultado esperado é o aumento do coñecemento do plan contable para onga través da elaboración de alomenos o 50% das entidades coas que traballe

Undefined