ALCER (Asociación para a Loita contra as Enfermedades Renais)


ALCER (Asociación para a Loita contra as Enfermedades Renais)

Dirección: Rúa Recaredo Paz nº1, baixo 32005 Ourense

Teléfono: 988.229.615 mobil:663.780.330 - Fax: 988229615

Correo electónico: alcerourense@hotmail.com

Web: www.alcerourense.com 

Español