Préstamo de Axudas Técnicas

Cuidando ao cuidador.

Dentro dos servizos que presta a Federación, contamos coa cesión de axudas técnicas para axudas as persoas mais dependentes a permanecer no seu fogar.

Contamos con grúas eléctricas que facilitan a mobilización das persoas por partes dos familiares e/ou coidadores, o que favorece que estes non vexan mermada a súa saúde polo esforzo que supón unha mobilizaicón ao mesmo tempo qeu permite que unha persoa dependente poida estar mais tempo levantado.

Undefined

SAIDA "SEN AMARRAS" EN TUI

No pasado mes de xullo participamos na actividade nautica adaptada de Sen Amarras, en Tui. Coa asociacion Vontade, persoas de diferentes asociacións de Discafis-Cogami puideron navegar en duas embarcacións adaptadas dende Goian ata Tui. É importante poder participar de forma normalizada en actividades de lecer, como medio de integración, socialización e de instumento para coñecer outras realidades mais alá do entorno mais próximo.

Undefined

Escola de Enerxia Fundación Gas Natural Fenosa

Hoxe puidemos aprender mais sobre a factura de luz e gas, aforro doméstico, tramitación do bono social etc grazas a Fundación GasNatural Fenosa que ofreceu na sede social unha charla.

O bono social pode supor un desconto do 25% ou 40% para consumidores vulnerables ou vulnerables serveros.

Entre os beneficiarios están as persoas con discapacidade, pensionistas mínimos, familias numerosoas ou familias con ingresos baixos.

Para mais información póndevos en contacto cao vosa compañía

Undefined

CHARLAS DE SENSIBILIZACION

Alumnos durante a presentación

Un ano mais dende Discafis-Cogami comezamos a realizar diferentes charlas de sensibilización con escolares. Os obxectivos a traballar son sensibilizar sobre a discapacidade, dar a coñecer a realidade das persoas con discapacidade e fomentar a integración do nenos con discapacidade na vida cotiá. Educando e normalizando dende idades temperás podemos conseguir uns adultos tolerantes.

Undefined

Traballo social para as entidades do rural

A través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e cofinanciado polo FSE, empezamos o servizo de traballo social no rural da provincia de Ourense, a través do Programa Operativo de Emprego xuvenil.

Cunha duración de 7 meses o servizo atenderá demandas sociais das persoas con discapacidade nas áreas rurais da provincia, achegando así esta atención a persoas qeu poden ter difícil contactar coa Federación ou saír do seu ámbito xeográfico.

Undefined

Dia Internacional das Persoas con Discapacidade

No dia de hoxe fixemos lectura do Manifesto polo Dia Internacional das persoas con Discapacidade. Este ano estaba dedicado a recordar a obrigatoriedade na accesibilidade nos recursos e servizos, e como ainda é necesario traballar neste eido.

Estivo no acto Manuel Doval, da Deputación de Ourense así como Lorena Quintas, muller con discapacidade que cede ata o 7 de decembro as suas obras da coleccion "Xogo de fios", as cales se poden ver no centro da asociación Aixiña.

Undefined

Apoio do Concello de Ourense

O Concello de Ourense ven de resolver a Subvención para entidades prestadora de servizos sociais para o 2017.

Esta Federación é unha das beneficiadas para o "Proxecto de Servizos Especializados". Proxecto que presta servizos e actividades en áreas sociosanitarias para traballar de forma global as necesidades qeu poida ter unha persoa con discapacidade no Concello de Ourense.

Co apoio de 14756€ favoreceuse a continuidade deste proxecto un ano mais, no cal se deu atención social, atención logopédica, transporte adaptado ou préstamo de axudas técnicas. 

Undefined

CONCENTRACION POLA ACCESIBILIDADE

En Ourense e O Carballiño participouse, xunto a outras cidades e vilas de España, na Concentración pola accesibilidade organizada dende Cocemfe.

Accesbilidade para participar en igualdade de condicións que o resto das persoas

Accesibilidade para a participación e normalización de todas as actividades (formación, lecer, servizos administrativos...)

Accesibilidade para todos/as, persoas con e sen discapacidade

Accesibilidade para garantir o dereito a unha vida independente

 

Undefined

APOIO DA DEPUTACIÓN DE OURENSE A PROXECTO DA FEDERACION

A Deputación de Ourense resolveu a "Convocatoria de subvencións a asociacións e fundacións para proxectos de servizos sociales para o ano 2017".

Un ano mais esta Federación contará co apoio da Deputación no "Proxecto de Servizos Especializados", grazas ao cal se poderá prestar servizos multidisciplinares para a prestacións de servizos sociosanitarios e de transporte adaptado para persoas con discapacidade, facilitando así a mellora da súa calidade de vida.

O proxecto terá mais de 100 beneficiarios de toda a provincia, nos diferentes servizos prestados.

Undefined

Páxinas