APOIO DO CONCELLO DE OURENSE

O Concello de Ourense resolveu a subvención para asociacións sen ánimo de lucro en materia de asuntos sociais.

Discafis-Cogami tivo para o proxento presentado e levado a cabo durante este 2019 14.764,79€. Esta cantidade destinase a cubrir os custes de parte dos servizos de logopedia, traballo social e transporte adaptado que compoñen a atención multidisciplinar do proxecto.

Undefined

Apoio da Deputación de Ourense a actividade da Federación

A Deputación de Ourense resolveu a "Convocatoria de subvencións a asociacións e fundacións para proxectos de servizos sociales para o ano 2019".

Esta Federación contou co apoio da Deputación grazas ao cal se  prestaron servizos multidisciplinares para a prestacións de servizos sociosanitarios e de transporte adaptado para persoas con discapacidade, facilitando así a mellora da súa calidade de vida.

Undefined

PARTICIPACION SEMANA MOBILIDADE

O pasado 18 de setembro a Federación, xunto con Cogami e Aixiña participaron na semana da mobilidade organizada polo Concello de Ourense.

A través dunha xornada de sensibilización con escolares de diferentes centros, levouse a realidade do dia a dia das persoas con discapacidade, especielametne aquelas que son usuarias de cadeira de rodas. Os particiapntes pudieron comprobar algunhas das barreiras qeu hai no centro da cidade así como facer un circuito con diferentes barreiras.

Undefined

DIA NACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

O pasado 22 de febreiro, o Consello de Ministros do Goberno de España, acollendo unha proposta do CERMI Estatal, declaraba oficialmente a xornada do 3 de maio de cada ano como Día Nacional en España da Convención Internacional sobre os Dereitos da Persoas con Discapacidade de 2006. Esta Convención é o tratado internacional que promove, protexe e asegura os dereitos humanos das persoas discapacidade en todo o mundo.

Undefined

CAMPAÑA X SOLIDARIO NA DECLARACIÓN DA RENTA

Comeza a campaña da declaración da renta e con ela as entidades do terceiro sectos fixemos o pasado dia 3 de abril un acto para chamar a atención sobre a importancia de marcar na declaración o X na casiña de fins sociais.

Grazas a este recadro no 2018 recadáronse en Galicia 16 millons de euros destinados a diferentes proxectos que traballan pro mellorar a calidade de vida das persoas en risco de exclusión por diferetnes motivos.

Undefined

VACACIÓNS COCEMFE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Cocemfe abre os prazos para solicitar un turno de vacacions adaptadas a persoas con discapacidade. Os participantes deberán ter como mínimo un 33% de discapacidade, ser maior de 16 anos e enviar as soliciutdes a Cocemfe.

As solicitudes deberán facerse un mes e medio antes do turno elixido. Contan con turnos a diferentes destinos dende o mes de febreiro ata o mes de setembro de 2019

Undefined

Remata o Proxecto Atención Multidisciplinar a PCD de Ourense

Procedentes da convocatoria de subvencións da Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF da declaración da renda, das persoas contribuíntes que marcaron o cadro de “Actividades de interese Xeral consideradas de interese social”, a Federación levou a cabo no 2018 o Proxecto Atención Multidisciplinar a Persoas con Discapacidade de Ourense, financiado con 15700€.

Undefined

Premio Domingo Dosil de Cogami para Manuel Novoa

Manuel Novoa, tesoureiro de Discafis-Cogami recibiu o Premio Domingo Dosil de Cogami a toda a súa traxectoria persoal no movemento asociativo.

Socio dende hai décadas da asociaicón Aixiña, estivo na xunta directiva de Cogami e agora é o tesoureiro de Discafis-Cogami, dende onde traballa de forma desinteresada polo cambio que facilite qeu as persoas con discapacidade poidan ter unha vida o mais normalizada posible.

Tamén estivo no equipo de Boccia participando en diferentes competicións nacionais.

Undefined

DIA INTERNACIONAL DA DISCAPACIDADE

O día 3 de decembro celebrouse o Dia Internacional das Persoas con Discapaciade. Dende a Federación fíxose a lectura do manifesto que conmemora este día, adicado este ano o desenvolvemento inclusivo do rural. Dotar de ferramentas accesibles qeu permitan a estancia no rural e a participación activa das persoas con discapacidade e sexan tamén unha ferramenta de cambio de calidade.

Undefined

Páxinas