APOIO DO CONCELLO DE OURENSE

Image: 
Body: 

O Concello de Ourense resolveu a subvención para asociacións sen ánimo de lucro en materia de asuntos sociais.

Discafis-Cogami tivo para o proxento presentado e levado a cabo durante este 2019 14.764,79€. Esta cantidade destinase a cubrir os custes de parte dos servizos de logopedia, traballo social e transporte adaptado que compoñen a atención multidisciplinar do proxecto.

Ademais da atención directa estes profesionais coas persoas con discapacidade e as súas familias, tamén se traballou coa cidadanía ourensá a través de charlas de sensibilizaicón en centros cívicos ou pola semana da mobilidade entre outras.

Este traballo conxunto coa administracción local favorece o traballo pola autonomía persoal das persoas con discapacidade así como a melloria da cidade para unha maior inclusión do colectivo

Undefined