Axudas individuais

Body: 

Publicouse a ORDE do 9 de outubro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. As persoas destinatarias non poderán ser beneficiarias doutras prestacións do sistema de axudas a autonomía persoal e dependencia. O prazo para solicitalo é dun mes.

Undefined