Xestión económica a través de Cooperación de Garantía Xuvenil

Image: 
Body: 

A través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e cofinanciado polo FSE, empezamos o servizo de xestión económica a entidades sen ánimo de lucro, a través do Programa Operativo de Emprego xuvenil.

Cunha duración de 7 meses o servizo levará a contabilidade oficial das entidades da Federación qeu o soliciten, facilitando axuda para a tramitación de subvencións e a súa xustificación asi como ensinar conceptos básicos as directivas sobre contabilidade en entidades sen ánimo de lucro.

Os obxectivos que se esperan son por unha banda facilitar transparecia na xestión económica das entidades, e por outra banda poder de dotar de coñecementos e experiencia laboral no eido das entidades sen fin de lucro ao traballador contratado, esperando que lle poida facilitar así a súa insercción neste tipo de entidades.

Undefined