Préstamo de Axudas Técnicas

Image: 
Body: 

Cuidando ao cuidador.

Dentro dos servizos que presta a Federación, contamos coa cesión de axudas técnicas para axudas as persoas mais dependentes a permanecer no seu fogar.

Contamos con grúas eléctricas que facilitan a mobilización das persoas por partes dos familiares e/ou coidadores, o que favorece que estes non vexan mermada a súa saúde polo esforzo que supón unha mobilizaicón ao mesmo tempo qeu permite que unha persoa dependente poida estar mais tempo levantado.

Contamos para manter a xestión deste servizo coa colaboración do Concello de Ourense e a Xunta de Galicia a través dos fondos 0,7% do IRPF, ao ser unha das actividades que se atopan dentro do proxecto financiado de atención a perosas con discapacidade

 

Undefined