Traballo social para as entidades do rural

Image: 
Body: 

A través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e cofinanciado polo FSE, empezamos o servizo de traballo social no rural da provincia de Ourense, a través do Programa Operativo de Emprego xuvenil.

Cunha duración de 7 meses o servizo atenderá demandas sociais das persoas con discapacidade nas áreas rurais da provincia, achegando así esta atención a persoas qeu poden ter difícil contactar coa Federación ou saír do seu ámbito xeográfico.

Así mesmo traballarase en cada área con outros axentes sociais para fomentar o traballo en equipo que axude a integración e participación das persoas con discapacidade na vida comarcal

Undefined