Apoio do Concello de Ourense

Image: 
Body: 

O Concello de Ourense ven de resolver a Subvención para entidades prestadora de servizos sociais para o 2017.

Esta Federación é unha das beneficiadas para o "Proxecto de Servizos Especializados". Proxecto que presta servizos e actividades en áreas sociosanitarias para traballar de forma global as necesidades qeu poida ter unha persoa con discapacidade no Concello de Ourense.

Co apoio de 14756€ favoreceuse a continuidade deste proxecto un ano mais, no cal se deu atención social, atención logopédica, transporte adaptado ou préstamo de axudas técnicas. 

Undefined