ALCER (Asociación para a Loita contra as Enfermedades Renais)


ALCER (Asociación para a Loita contra as Enfermedades Renais)

Enderezo: Rúa Recaredo Paz nº1, baixo 32005 Ourense

Teléfono: 988.229.615 663.780.330 - Fax: --

www.alcerourense.com - alcerourense@hotmail.com

Galego