Accesibilidade Locais de Ourense

A continuación expoñemos as caracterísitcas de accesibiliade dos establecementos comerciales valorados. Queda así reflexado se o local é apto para a entrada de persoas usuarias de cadeira de rodas, de axudas técnicas ou sen problema de deambulación.

Locais Ourense Centro (pdf)

Locais Ourense - Barrio do Couto 

Galego