DIA NACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

O pasado 22 de febreiro, o Consello de Ministros do Goberno de España, acollendo unha proposta do CERMI Estatal, declaraba oficialmente a xornada do 3 de maio de cada ano como Día Nacional en España da Convención Internacional sobre os Dereitos da Persoas con Discapacidade de 2006. Esta Convención é o tratado internacional que promove, protexe e asegura os dereitos humanos das persoas discapacidade en todo o mundo.

Undefined

CAMPAÑA X SOLIDARIO NA DECLARACIÓN DA RENTA

Comeza a campaña da declaración da renta e con ela as entidades do terceiro sectos fixemos o pasado dia 3 de abril un acto para chamar a atención sobre a importancia de marcar na declaración o X na casiña de fins sociais.

Grazas a este recadro no 2018 recadáronse en Galicia 16 millons de euros destinados a diferentes proxectos que traballan pro mellorar a calidade de vida das persoas en risco de exclusión por diferetnes motivos.

Undefined

VACACIÓNS COCEMFE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Cocemfe abre os prazos para solicitar un turno de vacacions adaptadas a persoas con discapacidade. Os participantes deberán ter como mínimo un 33% de discapacidade, ser maior de 16 anos e enviar as soliciutdes a Cocemfe.

As solicitudes deberán facerse un mes e medio antes do turno elixido. Contan con turnos a diferentes destinos dende o mes de febreiro ata o mes de setembro de 2019

Undefined

Remata o Proxecto Atención Multidisciplinar a PCD de Ourense

Procedentes da convocatoria de subvencións da Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF da declaración da renda, das persoas contribuíntes que marcaron o cadro de “Actividades de interese Xeral consideradas de interese social”, a Federación levou a cabo no 2018 o Proxecto Atención Multidisciplinar a Persoas con Discapacidade de Ourense, financiado con 15700€.

Undefined

Premio Domingo Dosil de Cogami para Manuel Novoa

Manuel Novoa, tesoureiro de Discafis-Cogami recibiu o Premio Domingo Dosil de Cogami a toda a súa traxectoria persoal no movemento asociativo.

Socio dende hai décadas da asociaicón Aixiña, estivo na xunta directiva de Cogami e agora é o tesoureiro de Discafis-Cogami, dende onde traballa de forma desinteresada polo cambio que facilite qeu as persoas con discapacidade poidan ter unha vida o mais normalizada posible.

Tamén estivo no equipo de Boccia participando en diferentes competicións nacionais.

Undefined

DIA INTERNACIONAL DA DISCAPACIDADE

O día 3 de decembro celebrouse o Dia Internacional das Persoas con Discapaciade. Dende a Federación fíxose a lectura do manifesto que conmemora este día, adicado este ano o desenvolvemento inclusivo do rural. Dotar de ferramentas accesibles qeu permitan a estancia no rural e a participación activa das persoas con discapacidade e sexan tamén unha ferramenta de cambio de calidade.

Undefined

Axudas individuais

Publicouse a ORDE do 9 de outubro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. As persoas destinatarias non poderán ser beneficiarias doutras prestacións do sistema de axudas a autonomía persoal e dependencia.

Undefined

Transporte adaptado con La Caixa

Grazas a financiación de La Caixa, manterase o servizo de transporte adaptado de Discafis-Cogami ata final de ano. A entidade bancaria financia a contratación dun conductor para o servizo para este último trimestre do ano.

O servizo atende semanalmente a mais de 20 persoas, facilitando que poidan acudir a diferentes terapias que presta a Federación e asociacións membro na nosa sede social.

Undefined

Xestión económica a través de Cooperación de Garantía Xuvenil

A través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e cofinanciado polo FSE, empezamos o servizo de xestión económica a entidades sen ánimo de lucro, a través do Programa Operativo de Emprego xuvenil.

Cunha duración de 7 meses o servizo levará a contabilidade oficial das entidades da Federación qeu o soliciten, facilitando axuda para a tramitación de subvencións e a súa xustificación asi como ensinar conceptos básicos as directivas sobre contabilidade en entidades sen ánimo de lucro.

Undefined

Páxinas